Groep 7/8

 

Mentoren

Alle klassen in de onderbouw (t/m het 3e leerjaar) hebben een eigen klassenmentor. De mentor is een van de docenten waar je les van hebt. Hij/zij neemt een centrale plaats in. De mentor verzorgt het mentor-begeleidingsuur, bespreekt klassenproblemen, houdt de vorderingen (cijfers) van de leerlingen bij, is het beste op de hoogte van het wel en wee van de leerling en onderhoudt contacten met ouders/verzorgers en met de conrector.

Bij vragen of problemen kunnen ouders/verzorgers het beste contact opnemen met de mentor. Bij moeilijkheden rond studie of gedrag kan ook de conrector worden ingelicht.