Nieuws

 

Corona-update 8

Zojuist hebben alle eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers per mail bericht ontvangen over de voortgang van de SE 3-periode.

 

Naar aanleiding van de mededeling van minister Slob om het Centraal Examen te laten vervallen en de maatregelen die daaruit voortvloeien, heeft de schoolleiding de volgende beslissingen genomen:

  • Wij stellen vanaf nu een schoolexamenstop in van drie dagen. 

  • Vanaf maandag 30 maart worden de mondelinge examens digitaal afgenomen volgens een nieuw rooster.

  • het streven is dat alle mondelinge examens op 6 april zijn afgenomen, er is een uitloop mogelijk t/m 9 april.

  • de periode na 6 april wordt gebruikt voor het afnemen van de schriftelijke SE’s. Hoe we dat gaan inrichten is nog punt van overleg.

Hoewel de mededeling van minister Slob ook veel nieuwe vragen oproept, zijn we vanwege de uitzonderlijke en onzekere situatie waarin we zitten tevreden dat het vervallen van de centrale examens duidelijkheid geeft voor de eindexamenkandidaten, hun ouders/verzorgers, de docenten en de schoolleiding.

(24 maart 2020)

 

 

 

 

 

 

 

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer