Oudergeleding MR weer compleet

Op onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief waarin, zoals wettelijk bepaald, ook ouders van leerlingen vertegenwoordigd zijn. Na een wisseling in samenstelling is de oudergeleding weer op volle sterkte. De laatst aangesloten leden zijn dhr. M. Flanderhijn en mw. M. Overweg.  De overige leden in de oudergeleding, die uit vier personen bestaat, zijn mw. S. Kubbe en mw. J. van Opstal. 

 

 

De missie van de MR luidt als volgt: ‘De MR is de belangenbehartiger van alle geledingen binnen de school en sparringpartner van het bevoegd gezag. Als overleg- en beslisorgaan beoordeelt zij het te voeren beleid en levert zodoende een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.’ In sommige zaken heeft de Medezeggenschapsraad adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht.

 

 

De rol van de Medezeggenschapsraad is het bij het bevoegd gezag bespreekbaar maken van vragen, opmerkingen en problemen in geval van bestuursmaatregelen, procedures, openbaarheid van bestuur, discriminatie, veiligheid en gezondheid. Individuele zaken horen niet bij de MR thuis, maar de raad kan individuele zaken wel toetsen aan gemaakte beleidsafspraken.

 

 

 

Recent

Uitslag Scholieren-verkiezingen 2023
De uitslag van de Scholierenverkiezingen 2023 is bekend. Van de 388 leerlingen die een geldige st...
Lid worden van VCVO
De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard (VCVO) vormt de lei...
Ga je mee skiën of snowboarden?
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 kunnen zich opgeven voor een middag skiën of snowboarden bij SnowW...
TopTutors zoekt oud-leerlingen voor bijles
Ben je oud-leerling van onze school en op zoek naar een bijbaan? TopTutors is op zoek naar tutore...
Masterclasses voor groep 8-leerlingen
Leerlingen uit groep 8 met een verwacht vwo-advies zijn van harte welkom bij onze interessante Ma...
Kennismakingactiviteiten groep 7 en 8-leerlingen
Zit je nu in groep 7 of 8? Dan ga je de komende tijd vast ook kennismaken met het middelbaar onde...
Presentaties Informatieavond 2023
Tijdens de informatieavonden voor de verschillende leerjaren zijn er presentaties gegeven, die wi...
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Wij doen mee aan het GGD-onderzoek naar de gezondheid onder leerlingen van klas 2 en klas 4....
Oud-leerlingen gezocht voor studiekeuzeavond
Onze nieuwe decaan op Zoomwijck, mw. Patricia Keijzer, is op zoek naar oud-leerlingen die tijdens...
Jongerenwerkers iedere week actief op school
Jongerenwerkers Frank den Tuinder (l) en Giovanni Breevaart zijn dit schooljaar iedere donderdag ...

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.

Locatie Zoomwijck

Randweg 2
3263 RA Oud-Beijerland
tel. 0186-634343

Locatie Poortwijk

Polderlaan 2
3261 ZA Oud-Beijerland
tel. 0186-634345

Postadres

Postbus 1390
3260 AJ Oud-Beijerland

De school is telefonisch bereikbaar (ma-vr) van 8.30 uur tot 16.30 uur. 
(Ziekmeldingen kunnen eerder worden doorgegeven)

Informatie

Snelmenu