Nieuwsbrief herfst 2022

 

Beste ouder(s),jeanette

De eerste weken van het schooljaar zitten erop. Volgende week is het herfstvakantie. Graag deel ik met u onze eerste nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op onze school, blikken we terug op activiteiten en vertellen wij u over zaken die op de planning staan. De nieuwsbrief verschijnt dit schooljaar vier keer, voor de herfstvakantie, de kerstvakantie, de meivakantie en voor de zomervakantie. Ik wens u veel leesplezier en uiteraard een fijne herfstvakantie toe.

Met een hartelijke groet, namens alle medewerkers van De Willem,

Jeanette Warmels
Rector CSG Willem van Oranje

 


 

Visible learning

Een aantal jaren geleden is onze school gestart met ‘Visible Learning’, ook wel ‘Leren Zichtbaar Maken’ genoemd. Door Corona is enige vertraging ontstaan, inmiddels zijn we weer volop aan de slag. Bij Visible Learning krijgen onze leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces. Leerlingen leren te werken met leerdoelen en weten daardoor waar ze naartoe gaan en welke vervolgstappen nodig zijn. Bij Visible Learning hoort een andere manier van toetsen, het gaat namelijk om het monitoren van voortgang in het leerproces.

Lees meer

 


 

Nieuwe medewerkers

Ook dit schooljaar hebben wij een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. De eerste drie stellen zich graag aan u voor:

 Sanneke Batenburg,
conrector (tto) havo 1, 2 en 3

Mijn naam is Sanneke Batenburg - de Groot en ik ben 33 jaar oud. Ik ben getrouwd met Dick Batenburg en wij hebben een zoontje van 1 jaar, Melle. Ik heb mijn havo-diploma behaald op CSG Willem van Oranje, daarna ben ik een jaar naar Canada gegaan om daar op een highschool de vakken Engels, theater en sport te volgen. Ook heb ik daar stage gelopen op een basisschool. Na mijn jaar in Canada ben ik op verschillende basisscholen in de Hoeksche Waard als invalleerkracht aan de slag gegaan.Esther van der Heijde,
docent Nederlands

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Esther van der Heijde, ik ben een nieuwe docent op locatie Zoomwijck. Daar geef ik Nederlands aan de onderbouw. Voor de hele school ben ik begonnen met het Instagram-account De Willem Leest. Wie weet heeft u dat al voorbij zien komen via het algemene account van De Willem.Sjors Visser,
docent scheikunde

Ik ben Sjors Visser, 24 jaar oud en ik kom uit Klaaswaal. Ik ben oud-leerling van de Willem van Oranje. Voordat ik de opleiding tot docent ben gaan doen, heb ik eerst mijn bachelor tot chemisch technoloog behaald. Deze opleiding heb ik vorig schooljaar afgerond. Als onderdeel daarvan heb ik een half jaar stage gelopen op De Willem. Ik wilde weten of het onderwijs bij mij past. Hierdoor ben ik er achter gekomen dat het onderwijs echt iets voor mij is.  

 

Lees meer

 


 

Terugblikken

 

Geslaagde studiereizen

Van Rome tot Kopenhagen, van Dublin tot Maastricht. Ruim 700 leerlingen en begeleiders trokken er in de week van 12 september jl. op uit voor een interessante studiereis in Nederland of Europa. Wat fijn dat dit weer mogelijk was! We zijn massaal op reis gegaan, ook de leerjaren die de afgelopen twee jaar hun studiereis moesten missen, zijn aangehaakt. Een week lang zijn er op sociale media tal van foto’s gedeeld van gezellige activiteiten, interessante stadstours en uitstapjes, waarvan een aantal ook met leerlingen van de buitenlandse gastschool. Als laatste zijn de leerlingen van mavo 3 nog op studiereis gegaan.

Lees meer

 

 Burgerschap, kunst en cultuur
in actieve Wereldwijze week

Wat een activiteit hebben we beleefd tijdens de Wereldwijze week van 12 t/m 16 september. Terwijl ruim de helft van de leerlingen op studiereis was, is er voor de overgebleven groep uit leerjaar 1, 2 en 3 een prachtig programma opgezet met twee grote activiteiten: Globaland XL en de CKV Fabriek.

Lees meerLeerlingen uit groep 7 en 8 te gast

We hebben weer een begin gemaakt met de kennismakingsactiviteiten voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Zo hebben de leerlingen uit groep 8 met een verwacht vwo-advies de eerste van in totaal vijf Masterclasses gevolgd, waar dit keer het vak wiskunde centraal stond. Woensdag 19 oktober jl. hebben we in totaal ruim 300 leerlingen ontvangen bij Meet the talents. Op beide locaties maakten zij tijdens workshops kennis met onze talenturen, zoals de Sportklas; Ict/Science; Art, design & media; Lifestyle (Poortwijk) en Theater/Toneel (Zoomwijck). Op locatie Zoomwijck zijn ook workshops Tweetalig Onderwijs en Gymnasium gegeven.

Lees meer

 


 

lobmarkt

Positieve reacties op LOB-dag

Met ruim vijftig lokalen waar voornamelijk oud-leerlingen over hun huidige studie vertelden en een beroepenmarkt in de aula met informatiestands van hogescholen, universiteiten en bedrijven kunnen we de LOB-dag van dinsdag 11 oktober jl. een succes noemen.

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en dat is waar wij deze dagen op hebben ingezet voor de leerlingen uit de bovenbouw. Door verschillende onderdelen van het LOB te combineren hebben we hiermee een officiële start gemaakt. De opzet van de LOB-dag heeft de leerlingen en hun ouders goed zicht gegeven op de studie- en beroepsmogelijkheden, is uit de positieve reacties gebleken. Dat vormt een mooie opstap naar het bezoeken van open dagen.

 


 

Vooruitblikken

 Kerstmusical
Bende op De Willem

Bende op De Willem?! Door de inzet van onze geweldige conciërges en schoonmakers valt dat gelukkig wel mee. Het betreft hier echter de naam van onze eerste officiële kerstmusical: Bende! Een uniek project van onze talentklas Theater/toneel, geleid door muziek-, kunst- en theaterdocent Annika Campfens.

Lees meer

Ouderavond weer online

Na de tevreden reacties van vorig jaar heeft de schoolleiding besloten de eerste ouderavonden van dit jaar ook online te houden. De ervaring leert dat de online gesprekken minder belastend zijn voor zowel ouders als docenten. Bovendien is gebleken dat leerlingen vaker aanwezig zijn bij de online gesprekken dan wanneer deze op school worden gehouden. De online ouderavond staat gepland voor dinsdag 6 en woensdag 7 december. Vrijdag 18 november ontvangt u per mail de uitnodiging voor deze ouderavond, met daarbij de mogelijkheid om aan te melden.

 


 

Goed gesprek nix 18

De GGD Zuid-Holland Zuid houdt dinsdag 8 november een online ouderavond met als onderwerp ‘Goed Gesprek NIX 18’. Deze regionale informatieavond is speciaal voor ouders van jongeren in de leeftijd 10 tot 18 jaar en gaat over niet-roken en -drinken voor je 18e en de voorbeeldrol van ouders hierbij. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.goedgespreknix18.nl

 


 

Nieuwe docenten gezocht

Vanaf 1 januari 2023 zoeken wij twee bevlogen docenten voor de vakken aardrijkskunde en Engels. Voor Engels zoeken we bij voorkeur een native speaker die de Nederlandse taal goed beheerst. Voor aardrijkskunde zoeken we bij voorkeur een 1e graads docent. Mocht u iemand in uw omgeving kennen die mogelijk interesse heeft of hebt u zelf interesse? Kijkt u dan snel verder op onze site of neem contact op met onze personeelsfunctionaris.

 

De volgende editie van de nieuwsbrief verschijnt in de laatste week voor de kerstvakantie. 

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.

Locatie Zoomwijck

Randweg 2
3263 RA Oud-Beijerland
tel. 0186-634343

Locatie Poortwijk

Polderlaan 2
3261 ZA Oud-Beijerland
tel. 0186-634345

Postadres

Postbus 1390
3260 AJ Oud-Beijerland

De school is telefonisch bereikbaar (ma-vr) van 8.30 uur tot 16.30 uur. 
(Ziekmeldingen kunnen eerder worden doorgegeven)

Informatie

Snelmenu