Ons
onderwijs

 

TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)

CSG Willem van Oranje is de enige middelbare school in de regio waar tweetalig onderwijs wordt gegeven. Sinds een groot aantal jaren zijn wij senior tto-school. Dat betekent dat onze docenten op hoog niveau Engelstalig onderwijs geven aan onze tto-leerlingen. Je start met tto in de havo/vwo- of vwo-brugklas, daarna kun je verder op tweetalig havo, -atheneum of -gymnasium.

Tweetalig onderwijs kent heel veel voordelen:

  • Leerlingen kunnen zich met behulp van tto beter voorbereiden op een studie of een carrière in een internationaal georiënteerde maatschappij.
  • Steeds meer ouders en leerlingen zien het belang in van meer internationaal georiënteerd onderwijs.
  • Onderzoek toont aan dat het gebruik van moderne vreemde talen als voertaal bij andere vakken ook rendement kan opleveren. Tto-leerlingen scoren gemiddeld 0,5 punt hoger bij andere vakken.
  • Tweetalig onderwijs stimuleert de cognitieve groei en het sociale bewustzijn van de leerlingen.
  • Tto-leerlingen leren ook debatteren, presenteren en essays schrijven in een vreemde taal.

Onderbouw
Leerlingen die op onze school tto volgen, krijgen de eerste drie jaren minimaal de helft van de vakken in het Engels aangeboden. De voertaal tijdens deze lessen is Engels en ook de boeken zijn in het Engels. Het leren van de lesstof en de Engelse taal gaat al doende. In de onderbouw worden vanaf de start de volgende vakken in het Engels gegeven: aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, kunst en vormgeving, bewegingsonderwijs, biologie, wiskunde en uiteraard Engels zelf. Later komen daar natuurkunde en economie bij. In veel gevallen is Engels ook de voertaal bij werkgroepen en practica.

 

Presentatie/Informatie Tweetalig Onderwijs

 


Tto in de Tweede Fase (bovenbouw)
Vanaf klas 4 is het aantal vakken dat in het Engels wordt aangeboden geringer in verband met de profielkeuze en de voorbereiding op de examens. Het streven is wel om minimaal 25 procent van de studielast-uren in het Engels te houden. Bij de bovenbouwvakken ANW (algemene natuurwetenschappen), CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer wordt in werkgroepen en praktijklessen Engels gesproken.

Alle tto-leerlingen gaan bovendien op stage in een omgeving waar Engels de voertaal is, veel leerlingen reizen daarvoor naar het buitenland, maar dat is niet verplicht. Tto-havo volgt in leerjaar 4 een stage van minimaal 40 uur, waarvan de helft in eigen tijd. Voor tto-vwo is de stageperiode in leerjaar 5 minimaal 80 uur, waarvan 40 uur in eigen tijd.

Het accent ligt op het profielwerkstuk dat uiteraard in het Engels wordt gedaan, op internationalisering bij de buitenlandse stage en op de examenvoorbereiding. De leerlingen bereiden zich in de Engelse lessen voor op het examen English B higher level of standard level voor tto-havo en English A Language and Literature higher level of standard level voor tto-atheneum/tto-gymnasium van het International Baccalaureate (IB).

Dit is een verplicht onderdeel om een volwaardige senior tto-school te zijn, vastgesteld door het Europees Platform. Dit internationaal erkende certificaat brengt de leerlingen op het niveau van near-native speaker en heeft als groot voordeel dat het volgen van colleges aan universiteiten en hogescholen in Nederland en het buitenland, die het Engels als voertaal hebben, veel beter verloopt. De leerlingen volgen in de Tweede Fase het reguliere examenprogramma en behalen aan het eind hun havo-, atheneum- of gymnasium-diploma.

Een tto-leerling behaalt dus naast het reguliere diploma het IB certificate voor tto-havo en English A Language and Literature higher level voor tto-atheneum/tto-gymnasium.

Eisen
Tweetalig onderwijs vraagt wel een extra inspanning van een leerling. Engels leren en spreken is zeker in het begin lastiger dan in het Nederlands. Doorzettingsvermogen en een goede motivatie zijn daarom erg belangrijk. Een tto-leerling moet bovendien taalvaardig zijn; Engels leren en begrijpen komt bovenop het gewone lesprogramma. De praktijk wijst uit dat tto voor veel leerlingen een extra uitdaging is waar zij veel plezier aan beleven. Na verloop van tijd spreken zij al vloeiend Engels.

Internationalisering
Tweetalig onderwijs beperkt zich niet alleen tot Engelstalige lessen. Deze vorm van internationalisering laat de leerlingen letterlijk en figuurlijk over de grenzen kijken. Er zijn contacten met andere landen en is er aandacht voor de cultuur en historie van Europese en (andere) Engelstalige landen. Leerlingen nemen deel aan een uitwisselingsprogramma met een school in een ander Europees land, er wordt een educatieve reis naar een Engelstalig land gemaakt en ze gaan op internationale stage. Andere Engelstalige activiteiten zijn: het bezoeken van theatervoorstellingen, musea, volgen van e-mailprojecten, speaking contests en contact onderhouden met buitenlandse bedrijven in Nederland.

De lessen worden verzorgd door native speakers, hoog opgeleide tweetalige docenten en gastsprekers. Het tto-programma wordt gedurende de leerjaren geleidelijk opgebouwd. In opdracht van het ministerie van OC&W begeleidt het Europees Platform alle tto-scholen en ziet het toe op de kwaliteit van het tweetalig onderwijs in Nederland.

De internationale stage is een verplicht onderdeel van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting voor het tto-onderwijs). Deze snuffelstage omvat een periode van 7 (havo) en 14 (vwo) dagen waarin de leerling zelfstandig, in een internationale omgeving, zijn zelfredzaamheid in de Engelse taal in praktijk brengt, andere culturen ontmoet en kennis op doet. Voor een buitenlandse stage stelt de school een stimuleringspremie beschikbaar van maximaal € 170,-, dit bedrag wordt uitbetaald als het stageverslag is goedgekeurd.

Kosten
Tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee ten opzichte van het reguliere havo-/vwo-programma. Deze uitgaven worden gedaan voor Engels studiemateriaal, excursies, museum- en theaterbezoek, uitwisselingsprogramma’s, sportclinics, speaking contests, native speakers etc. In de onderbouw is dit bedrag € 465,– per jaar, in de bovenbouw € 495,– CSG Willem van Oranje doet zijn uiterste best deze kosten binnen de perken te houden, mede dankzij een kleine subsidie van het Europees Platform. Ouders/verzorgers voor wie dit extra bedrag bovenop de schoolkosten problemen oplevert, kunnen contact opnemen met de directie van de school om de mogelijkheden te bespreken.

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer