Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Onze school heeft een informatieplicht en moet uitleggen hoe er met de gegevens over leerlingen wordt omgegaan. Ouders hebben recht op volledige transparantie van de school daarover. In dit document informeren wij u over privacy op CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland.

Op CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

 

In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Magister. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag deze gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Zie register voor een overzicht van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt.

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

 

Op onze school hebben we een privacyreglement . Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

 

Inschrijfformulier

Voor het aanmelden/inschrijven van nieuwe (brugklas)leerlingen maakt CSG Willem van Oranje gebruik van een inschrijfformulier. Ouders wordt gevraagd dit in te vullen, te ondertekenen en in te leveren met een kopie van het paspoort/ID-bewijs. Dit i.v.m. de correcte schrijfwijze van de (voor)namen in Magister. Na ontvangst van het inschrijf-/aanmeldformulier krijgen ouders een bevestigingsmail toegestuurd met daarin het verloop van de aanmeldingsprocedure.

 

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht te stellen. Zo vragen wij naar opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen. Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons privacyreglement op de website.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website. Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.


We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners.


Google analytics

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.