Havo, ook tweetalig

Op CSG Willem van Oranje vinden wij het belangrijk dat je goed tot je recht komt, zodat je het beste uit jezelf haalt. Wij bieden daarvoor een goede en uitdagende leeromgeving met duidelijke regels, een leuke sfeer en respect voor elkaar en de medemens.


Je vindt hier alle informatie die voor jullie van belang is. Mis je nog iets? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies beginnen op locatie Zoomwijck in de tweejarige havo/vwo-brugklas. Zo krijg je ruim de tijd om te ontdekken welke richting het beste bij jou past: havo of vwo. We hebben ook een tweetalige havo/vwo-brugklas.

 

Aan het einde van het tweede jaar wordt, op basis van de behaalde resultaten, de keuze gemaakt voor havo of vwo. De leerlingen die tweetalig onderwijs (tto) volgen, kiezen voor (tto) havo of (tto) vwo.  

 

Op de havo volg je in de brugklas talenturen. Leerlingen krijgen daarbij extra ruimte hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan op verschillende gebieden:

 • Sportklas
 • ICT/Science
 • Art, design & media
 • Theater/toneel

 

Tweede Fase

Vanaf het vierde leerjaar op de havo volgt een leerling de Tweede Fase. Het programma in die periode bestaat uit: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Bij het gemeenschappelijk deel volgen leerlingen de vakken die verplicht zijn voor iedere leerling in de bovenbouw. Dit zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding. Met het profieldeelbereidt de leerling zich voor op de vervolgopleiding die hij/zij op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) wil gaan volgen. Er kan worden gekozen uit de volgende profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M)
 • Economie en Maatschappij (E&M)
 • Natuur en Techniek (N&T)
 • Natuur en Gezondheid (N&G)


In het vrije deel kiest een leerling de vakken die aansluiten of een aanvulling zijn op de profielkeuze. Het vak godsdienst is voor elke leerling een verplicht vak in de Tweede Fase. Vanaf het vierde leerjaar krijgen de tto-leerlingen de examenvakken in het Nederlands, dit ivm de examens die in het Nederlands worden afgenomen.


In de Tweede Fase wordt een leerling stap voor stap voorbereid op meer zelfstandigheid. Dit gebeurt eerst nog onder begeleiding van de docent, maar op een gegeven moment wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht en draait het om eigen verantwoordelijkheid.

Naast het verwerven van kennis spelen ook andere vaardigheden een rol in deze fase. Dan gaat het om het maken van een planning, van een werkstuk, samenwerken, interviewen en mondeling en schriftelijk presenteren. In havo 5 moet de leerling een profielwerkstuk schrijven, waarin een aantal praktische vaardigheden uit de Tweede Fase is terug te vinden. Alle vakken in de Tweede Fase zijn examenvakken, met uitzondering van godsdienst. Ouders van havo 4-leerlingen worden tijdens een speciale informatiebijeenkomst verder ingelicht over de Tweede Fase.


Mentor

Iedere leerling krijgt in de Tweede Fase een eigen mentor voor de hele periode in de bovenbouw. Hij/zij begeleidt de leerling op sociaal-emotioneel gebied en bespreekt met de leerling de voortgang van de studie en van het profielwerkstuk.


Doorstromen naar vwo 5

Een havo-leerling die uiteindelijk naar de universiteit wil, kan doorstromen naar vwo 5. Dit is wel een keuze die goed doordacht moet zijn. In de praktijk blijkt dat doorstromen naar vwo 5 om een studiekeuze uit te stellen, in veel gevallen niet resulteert in een diploma. Niveau en tempo worden onderschat, de overstap van havo naar vwo vereist wel degelijk een andere studiehouding. Bij toelating wordt er gekeken naar bovengemiddelde eindcijfers en motivatie.


Bij de wens om door te stromen, moet je op het volgende letten:

 • een tweede moderne taal is verplicht (naast Engels dus Duits of Frans)
 • het vak wiskunde is verplicht op het vwo
 • het vakkenpakket moet aansluiten op een van de vwo-profielen
 • het havo-profiel wordt ook het vwo-profiel, zonodig moet er een vak worden ingehaald


Als je zeker weet dat je wilt doorstromen naar vwo 5, dan maak je deze keuze uiterlijk 1 mei van het lopende schooljaar bekend bij de conrector en de decaan. Zij zorgen ervoor dat jouw docenten een beoordelingslijst invullen over de studiehouding, inzicht e.d. Ook wordt de docenten gevraagd een inschatting te maken van de slagingskans op het vwo. Deze beoordeling krijg je pas te horen als je na je slagen wordt uitgenodigd voor een gesprek met de conrector en de decaan.


Tijdens dit gesprek wordt er verder gesproken over je motivatie, de behaalde cijfers en de beoordeling door de docenten. Er wordt dan ook gekeken naar het profiel waarmee je bent geslaagd en wat eventueel noodzakelijke aanpassingen zijn.

Voor de leerlingen die doorstromen naar vwo 5 geldt dat zij:

 • vrijstelling krijgen voor CKV (1 uur per week) en maatschappijleer
 • afspraken moeten maken met de conrector over de vrijgevallen onderwijstijd
 • als er een vak moet worden ingehaald, er voor de zomer afspraken worden gemaakt met de betreffende docenten
 • niet mogen blijven zitten in vwo 5


Let op!
 In verband met de inschrijvingstermijn van 1 mei 2023 moet je je sowieso inschrijven bij een (hbo-)opleiding. Uitschrijven voor die studie kan kosteloos en moet gebeuren voor 1 september 2023.


Faalangst

Examens en belangrijke presentaties kunnen bij leerlingen in de Tweede Fase leiden tot faalangst. Gezonde spanning kan een positieve invloed hebben op je prestaties, maar als de spanning belemmerend werkt, kan dat tot problemen leiden. Leerlingen die daar last van hebben/krijgen, kunnen faalangst-reductietraining volgen. Degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen dit bij hun mentor melden. Die zoekt contact met een trainer. Ook wordt de Vragenlijst Studie Voorwaarden doorgenomen. Als aan de hand daarvan faalangst wordt vastgesteld, volgt er een training van acht weken. Op die manier wordt geprobeerd belemmeringen in het leerproces zoveel mogelijk weg te werken.

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.

Locatie Zoomwijck

Randweg 2
3263 RA Oud-Beijerland
tel. 0186-634343

Locatie Poortwijk

Polderlaan 2
3261 ZA Oud-Beijerland
tel. 0186-634345

Postadres

Postbus 1390
3260 AJ Oud-Beijerland

De school is telefonisch bereikbaar (ma-vr) van 8.30 uur tot 16.30 uur. 
(Ziekmeldingen kunnen eerder worden doorgegeven)

Informatie

Snelmenu