Ons
onderwijs

 

HAVO

Onze havo-afdeling is gevestigd op locatie Zoomwijck. Je kunt hier regulier en tweetalig (tto) havo volgen. In de onderbouw (bavo) begin je in de mavo/havo-brugklas (op Poortwijk), de tweetalige havo-brugklas of de havo/vwo-brugklas. Dit is afhankelijk van het advies op de basisschool. In het tweede jaar komen er wel specifieke havo-klassen, naast de tweetalige havo-klas.

 

Talenturen
Op de havo volg je in de brugklas talenturen. Leerlingen krijgen daarbij extra ruimte hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan op verschillende gebieden:

 • Sportklas
 • ICT
 • Art, design & media

 

Vanaf het vierde leerjaar op de havo volgt een leerling de Tweede Fase. Het programma in die periode bestaat uit: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.


Bij het gemeenschappelijk deel volgen leerlingen de vakken die verplicht zijn voor iedere leerling in de bovenbouw. Dit zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding. Met het profieldeel bereidt de leerling zich voor op de vervolgopleiding die hij/zij op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) wil gaan volgen. Er kan worden gekozen uit de volgende profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M)
 • Economie en Maatschappij (E&M)
 • Natuur en Techniek (N&T)
 • Natuur en Gezondheid (N&G)

In het vrije deel kiest een leerling de vakken die aansluiten of een aanvulling zijn op de profielkeuze. Het vak godsdienst is voor elke leerling een verplicht vak in de Tweede Fase.

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de tto-leerlingen de examenvakken in het Nederlands, dit ivm de examens die in het Nederlands worden afgenomen.

In de Tweede Fase wordt een leerling stap voor stap voorbereid op meer zelfstandigheid. Dit gebeurt eerst nog onder begeleiding van de docent, maar op een gegeven moment wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht en draait het om eigen verantwoordelijkheid.

Naast het verwerven van kennis spelen ook andere vaardigheden een rol in deze fase. Dan gaat het om het maken van een planning, van een werkstuk, samenwerken, interviewen en mondeling en schriftelijk presenteren. In havo-5 moet de leerling een profielwerkstuk schrijven, waarin een aantal praktische vaardigheden uit de Tweede Fase is terug te vinden. Alle vakken in de Tweede Fase zijn examenvakken, met uitzondering van godsdienst.Ouders van havo 4-leerlingen worden tijdens een speciale informatie verder ingelicht over de Tweede Fase.

Mentor
Iedere leerling krijgt in de Tweede Fase een eigen mentor voor de hele periode in de bovenbouw. Hij/zij begeleidt de leerling op sociaal-emotioneel gebied en bespreekt met de leerling de voortgang van de studie en van het profielwerkstuk.

Doorstromen naar vwo 5

Een havo-leerling die uiteindelijk naar de universiteit wil, kan doorstromen naar vwo 5. Dit is wel een keuze die goed doordacht moet zijn. In de praktijk blijkt dat doorstromen naar vwo 5 om een studiekeuze uit te stellen, vaak niet resulteert in een diploma. Niveau en tempo worden onderschat, de overstap van havo naar vwo vereist wel degelijk een andere studiehouding. Bij toelating wordt er gekeken naar bovengemiddelde eindcijfers en motivatie.

 

Bij de wens om door te stromen, moet je op het volgende letten:

 • een tweede moderne taal is verplicht (naast Engels dus Duits of Frans)
 • het vak wiskunde is verplicht op het vwo
 • het vakkenpakket moet aansluiten op een van de vwo-profielen
 • het havo-profiel wordt ook het vwo-profiel, zonodig moet er een vak worden ingehaald
 
Als je zeker weet dat je wilt doorstromen naar vwo 5, dan maak je deze keuze uiterlijk 1 mei van het lopende schooljaar bekend bij de conrector en de decaan. Zij zorgen ervoor dat jouw docenten een beoordelingslijst invullen over de studiehouding, inzicht e.d. Ook wordt de docenten gevraagd een inschatting te maken van de slagingskans op het vwo. Deze beoordeling krijg je pas te horen als je na je slagen wordt uitgenodigd voor een gesprek met de conrector en de decaan.
Tijdens dit gesprek wordt er verder gesproken over je motivatie, de behaalde cijfers en de beoordeling door de docenten. Er wordt dan ook gekeken naar het profiel waarmee je bent geslaagd en wat eventueel noodzakelijke aanpassingen zijn.
 
 
Voor de leerlingen die doorstromen naar vwo 5 geldt dat zij:
 • vrijstelling krijgen voor CKV (1 uur per week) en maatschappijleer
 • afspraken moeten maken met de conrector over de vrijgevallen onderwijstijd
 • als er een vak moet worden ingehaald, er voor de zomer afspraken worden gemaakt met de betreffende docenten
 • niet mogen blijven zitten in vwo 5
 
Let op! In verband met de inschrijvingstermijn van 1 mei 2020 moet je je sowieso inschrjiven bij een (hbo-)opleiding. Uitschrijven voor die studie kan kosteloos en moet gebeuren voor 1 september 2020.

 

 

Faalangst
Examens en belangrijke presentaties kunnen bij leerlingen in de Tweede Fase leiden tot faalangst. Gezonde spanning kan een positieve invloed hebben op je prestaties, maar als de spanning belemmerend werkt, kan dat tot problemen leiden. Leerlingen die daar last van hebben/krijgen, kunnen faalangst-reductietraining volgen. Degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen dit bij hun mentor melden. Die zoekt contact met een trainer. Ook wordt de Vragenlijst Studie Voorwaarden doorgenomen. Als aan de hand daarvan faalangst wordt vastgesteld, volgt er een training van acht weken. Op die manier wordt geprobeerd belemmeringen in het leerproces zoveel mogelijk weg te werken.

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer