Voor de
ouders

 

Leerling­begeleiding

Mentor - leerlingbegeleiding
De mentor is de eerst aangewezen begeleider van de leerlingen. In de onderbouw (t/m het derde leerjaar) is dit de klassenmentor. In de Tweede Fase (de bovenbouw) is dit de profielmentor. Hij/zij begeleidt een groep leerlingen met hetzelfde profiel, dit zijn niet altijd leerlingen uit dezelfde klas of hetzelfde leerjaar. Op de mavo is er ieder jaar een klassenmentor.

Hulples
Leerlingen die een achterstand hebben opgelopen bij een vak of die de stof moeilijk vinden, kunnen hulples krijgen. Op onze school zijn bovenbouw- en oud-leerlingen actief om die bijles te verzorgen. Zij rekenen hiervoor een kleine vergoeding. Bij problemen met een bepaald vak moet wel altijd eerst de vakdocent worden ingeschakeld door leerlingen of ouders. Ook de mentor kan hierbij een rol spelen.

Huiswerkbegeleiding
CSG Willem van Oranje heeft ook huiswerkbegeleiding, voor leerlingen die moeite hebben om aan hun huiswerk te beginnen of uitleg nodig hebben. Tijdens deze uren wordt samen met andere leerlingen aan de opdrachten gewerkt. Als er vragen zijn, kunnen die worden gesteld aan de docent die toezicht houdt. Voor meer informatie: huiswerkbegeleiding.

Dyslexie/remedial teaching
CSG Willem van Oranje is een reguliere school waar de mogelijkheden om leerlingen met dyslexie intensief te begeleiden, beperkt zijn. Bij alle brugklasleerlingen wordt een spelling- en stilleestoets afgenomen om de eventuele tekorten op het gebied van spelling en technisch lezen van de Nederlandse taal in beeld te brengen. Zonodig wordt een begeleidingstraject ingezet. Als de resultaten alsnog achterblijven wordt, in overleg met de ouders, het vermoeden van dyslexie onderzocht. Leerlingen met dyslexie kunnen meer tijd krijgen om toetsen te maken. Daarvoor is een groene kaart nodig waarop de aanpassing is vermeld. In het eerste jaar bekijkt de remedial teacher regelmatig met de dyslectische leerling wat de mogelijkheden zijn. In de volgende leerjaren is er twee keer per jaar overleg over de schoolprestaties.

Schoolmaatschappelijk werk
Leerlingen die met zichzelf in de knoop zijn geraakt en extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan de school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen daar terecht. De leerlingbegeleiding is kortdurend, als er meer leerlingbegeleiding nodig is, volgt een verwijzing naar andere instanties als Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Lucertis. Voor vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg wordt op CSG Willem van Oranje uitgevoerd door Careyn. De leerlingen worden in het tweede leerjaar door Careyn opgeroepen voor een preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: het invullen van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. De leerlingen gaan daar zelfstandig naar toe.

Schoolpastor
Docent godsdienst de heer D. Lagerweij is onze schoolpastor. Hij is het sociale vangnet op de school en werkt nauw samen met de maatschappelijk werker. Leerlingen komen bij hem voor vragen over onder meer geloof en kerk, identiteitsproblemen en rouwverwerking.

Vertrouwenspersoon
Beide lokaties van CSG Willem van Oranje beschikken over een eigen vertrouwenspersoon. Op Zoomwijck is dit de heer D. Lagerweij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., op Poortwijk mevrouw E. van Marwijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verzuim
CSG Willem van Oranje registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dat gebeurt ook als een leerling meer dan negen keer te laat op school of in de les komt. Luxeverzuim (familiebezoek of vakantie) wordt ook gemeld.

 

Samenwerkingsverband VO-Hoeksche Waard

Het samenwerkingsverband VO-HW wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. De vier scholen die in dit verband samenwerken hebben daarvoor ieder een eigen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Meer informatie vindt u op www.vo-hw.nl

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer