Skip to main content

Leerlingbegeleiding

Op CSG Willem van Oranje vinden wij het belangrijk dat je goed tot je recht komt, zodat je het beste uit jezelf haalt. Wij bieden daarvoor een goede en uitdagende leeromgeving met duidelijke regels, een leuke sfeer en respect voor elkaar en de medemens.


Je vindt hier alle informatie die voor jullie van belang is. Mis je nog iets? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mentor - leerlingbegeleiding
De mentor is de eerst aangewezen begeleider van de leerlingen. In de onderbouw (t/m het derde leerjaar) is dit de klassenmentor. In de Tweede Fase (de bovenbouw) is dit de profielmentor. Hij/zij begeleidt een groep leerlingen met hetzelfde profiel, dit zijn niet altijd leerlingen uit dezelfde klas of hetzelfde leerjaar. Op de mavo is er ieder jaar een klassenmentor.

Hulples
Leerlingen die een achterstand hebben opgelopen bij een vak of die de stof moeilijk vinden, kunnen hulples krijgen. Op onze school zijn bovenbouw- en oud-leerlingen actief om die bijles te verzorgen. Zij rekenen hiervoor een kleine vergoeding. Bij problemen met een bepaald vak moet wel altijd eerst de vakdocent worden ingeschakeld door leerlingen of ouders. Ook de mentor kan hierbij een rol spelen.

Huiswerkbegeleiding
CSG Willem van Oranje heeft ook huiswerkbegeleiding, voor leerlingen die moeite hebben om aan hun huiswerk te beginnen of uitleg nodig hebben. Tijdens deze uren wordt samen met andere leerlingen aan de opdrachten gewerkt. Als er vragen zijn, kunnen die worden gesteld aan de docent die toezicht houdt. Voor meer informatie: huiswerkbegeleiding.

Dyslexie/remedial teaching

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle brugklasleerlingen een toets om het niveau van spelling en technisch lezen te bepalen. Zijn er leerlingen die lager scoren dan gemiddeld dan krijgen deze leerlingen 8 weken lang extra onderwijs. In kleine groepjes wordt op school, en liefst óók thuis, geoefend. Na 8 weken volgt weer een toets. Is de score opnieuw lager dan gemiddeld dan gaan we nog weer twee maanden met elkaar en thuis trainen. Lukt het niet om een hoger niveau te halen dan adviseren wij een dyslexieonderzoek bij een gespecialiseerd bureau. De uitslag van zo’n onderzoek is vrij snel bekend.

Heb je dyslexie dan krijg je een dyslexieverklaring en extra tijd bij toetsen en examens. Is er twijfel, dan houden onze remedial teachers contact met deze leerlingen om te horen hoe het gaat en om tips te geven. Als je op de basisschool al een dyslexieverklaring hebt gekregen, dan geldt die bij ons ook. Want dyslexie heb je, dat gaat niet over.

Op beide locaties hebben wij een remedial teacher. Op locatie Zoomwijck is dat mevr. M. Meeusen, op locatie Poortwijk mevr. M. Rath. Mail voor meer informatie of advies naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schoolmaatschappelijk werk
Leerlingen die met zichzelf in de knoop zijn geraakt en extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan de school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen daar terecht. De leerlingbegeleiding is kortdurend, als er meer leerlingbegeleiding nodig is, volgt een verwijzing naar andere instanties als Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Lucertis. Onze schoolmaatschappelijk werker is Peter Tas. Voor vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg wordt op CSG Willem van Oranje uitgevoerd door Careyn. De leerlingen worden in het tweede leerjaar door Careyn opgeroepen voor een preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: het invullen van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. De leerlingen gaan daar zelfstandig naar toe.

Schoolpastor
Docent godsdienst dhr. D. Lagerweij is onze schoolpastor. Hij is het sociale vangnet op de school en werkt nauw samen met de maatschappelijk werker. Leerlingen komen bij hem voor vragen over onder meer geloof en kerk, identiteitsproblemen en rouwverwerking.

Vertrouwenspersoon
Beide lokaties van CSG Willem van Oranje beschikken over een eigen vertrouwenspersoon. Op Zoomwijck is dit dhr. D. Lagerweij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., op Poortwijk mw. E. van Marwijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verzuim
CSG Willem van Oranje registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dat gebeurt ook als een leerling meer dan negen keer te laat op school of in de les komt. Luxeverzuim (familiebezoek of vakantie) wordt ook gemeld.

 

Samenwerkingsverband VO-Hoeksche Waard

Het samenwerkingsverband VO-HW wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. De vier scholen die in dit verband samenwerken hebben daarvoor ieder een eigen School Ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Meer informatie vindt u op www.vo-hw.nl 

 

Op onze school werken wij met LOCO's (Leerlingondersteuner/Leerlingcoördinator Onderwijsondersteuning). Dit zijn mw. Susan Geerling Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en mw. Maaike Kuipers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Ondersteuningsplanraad vormt het medezeggenschapsorgaan namens ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband VO-HW. Wilt u lid worden? Kijk dan hier.

 

 

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.