Medezeggenschapsraad (MR)

Op CSG Willem van Oranje vinden wij het belangrijk dat je goed tot je recht komt, zodat je het beste uit jezelf haalt. Wij bieden daarvoor een goede en uitdagende leeromgeving met duidelijke regels, een leuke sfeer en respect voor elkaar en de medemens.


Je vindt hier alle informatie die voor jullie van belang is. Mis je nog iets? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedere school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een belangrijk orgaan op school. De raad is onafhankelijk, nauw betrokken bij besluiten over het beleid en functioneren van de school en overlegpartner van het bevoegd gezag.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: de ouder-/leerlingengeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ouders en leerlingen, de andere geleding bestaat uit vertegenwoordigers namens het schoolpersoneel. DeMedezeggenschapsraad heeft als taak de belangen van alle personeelsleden, ouders en leerlingen te behartigen.

De Missie van onze Medezeggenschapsraad

De missie van de MR luidt als volgt: ‘De MR is de belangenbehartiger van alle geledingen binnen de school en sparringpartner van het bevoegd gezag. Als overleg- en beslisorgaan beoordeelt zij het te voeren beleid en levert zodoende een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.’

 

In sommige zaken heeft de Medezeggenschapsraad adviesrecht, dat is bij:

  • benoeming/aanstelling of ontslag van de schoolleiding
  • vaststellen of wijzigen van het beleid m.b.t. de toelating en verwijdering van leerlingen
  • nieuwbouw/verbouw van het schoolgebouw
  • deelname aan onderwijskundige projecten of experimenten.

 

In andere zaken heeft de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij:

  • vaststelling van het schoolplan
  • vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut
  • vaststelling of wijziging van de bestemming van het schoolfonds
  • vaststelling of wijziging van beleid m.b.t. voorzieningen t.b.v. leerlingen

 

De rol van de Medezeggenschapsraad is het bij het bevoegd gezag bespreekbaar maken van vragen, opmerkingen en problemen in geval van bestuursmaatregelen, procedures, openbaarheid van bestuur, discriminatie, veiligheid en gezondheid. Individuele zaken horen niet bij de MR thuis, maar de raad kan individuele zaken wel toetsen aan gemaakt beleidsafspraken. De MR informeert personeel, ouders en leerlingen regelmatig over actuele zaken en standpunten. Contact opnemen met de MR is altijd mogelijk.

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad 2022-2023

 

Wettelijk is bepaald dat het personeelsdeel van de Medezeggenschapsraad op een school als De Willem uit acht leden moet bestaan, het ouder- en leerlingdeel beide uit vier leden.

 

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.

Locatie Zoomwijck

Randweg 2
3263 RA Oud-Beijerland
tel. 0186-634343

Locatie Poortwijk

Polderlaan 2
3261 ZA Oud-Beijerland
tel. 0186-634345

Postadres

Postbus 1390
3260 AJ Oud-Beijerland

De school is telefonisch bereikbaar (ma-vr) van 8.30 uur tot 16.30 uur. 
(Ziekmeldingen kunnen eerder worden doorgegeven)

Informatie

Snelmenu