Ons
onderwijs

 

VWO

Op vwo-niveau bieden we het atheneum of gymnasium. In de brugklas zijn het niveau van de vakken en aantal lesuren dat je bij beide krijgt gelijk. In de vwo-brugklas volgt iedereen het vak Latijn. Aan het einde van de vwo-brugklas maak je de keuze voor atheneum of gymnasium in klas 2. Bij de keuze gymnasium komt ook het vak Grieks erbij. CSG Willem van Oranje biedt vanaf de brugklas regulier en tweetalig vwo, in het tweede jaar wordt dit dan regulier of tto-atheneum en regulier of tto-gymnasium.

 

Talenturen
Op het vwo volg je in de brugklas talenturen. Leerlingen krijgen daarbij extra ruimte hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan op verschillende gebieden:

  • Sportklas
  • ICT
  • Art, design & mediaVanaf het vierde leerjaar op het vwo volgt een leerling de Tweede Fase. Het programma in die periode bestaat uit: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Bij het gemeenschappelijk deel volgen leerlingen de vakken die verplicht zijn voor iedere leerling in de bovenbouw. Dit zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding. Met het profieldeel bereidt de leerling zich voor op de vervolgopleiding die hij/zij op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) wil gaan volgen. Er kan worden gekozen uit de volgende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Techniek (N&T)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)

In het vrije deel kiest een leerling de vakken die aansluiten of een aanvulling zijn op de profielkeuze. Het vak godsdienst is voor elke leerling een verplicht vak in de Tweede Fase.

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de tto-leerlingen de examenvakken in het Nederlands, dit ivm de examens die in het Nederlands worden afgenomen.

In de Tweede Fase wordt een leerling stap voor stap voorbereid op meer zelfstandigheid. Dit gebeurt eerst nog onder begeleiding van de docent, maar op een gegeven moment wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht en draait het om eigen verantwoordelijkheid.

Naast het verwerven van kennis spelen ook andere vaardigheden een rol in deze fase. Dan gaat het om het maken van een planning, van een werkstuk, samenwerken, interviewen en mondeling en schriftelijk presenteren.

In vwo 6 moet de leerling een profielwerkstuk schrijven, waarin een aantal praktische vaardigheden uit de Tweede Fase is terug te vinden. Alle vakken in de Tweede Fase zijn examenvakken, met uitzondering van godsdienst.Ouders van havo 4-leerlingen worden tijdens een speciale informatie verder ingelicht over de Tweede Fase.

Mentor
Iedere leerling krijgt in de Tweede Fase een eigen mentor voor de hele periode in de bovenbouw. Hij/zij bespreekt met de leerling de voortgang van de studie en van het profielwerkstuk en begeleidt de leerling op sociaal-emotioneel gebied.

Faalangst
Examens en belangrijke presentaties kunnen bij leerlingen in de Tweede Fase leiden tot faalangst. Gezonde spanning kan een positieve invloed hebben op je prestaties, maar als de spanning belemmerend werkt, kan dat tot problemen leiden. Leerlingen die daar last van hebben/krijgen, kunnen faalangst-reductietraining volgen. Degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen dit bij hun mentor melden. Die zoekt contact met een trainer. Ook wordt de Vragenlijst Studie Voorwaarden doorgenomen. Als aan de hand daarvan faalangst wordt vastgesteld, volgt er een training van acht weken. Op die manier wordt geprobeerd belemmeringen in het leerproces zoveel mogelijk weg te werken.

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer