Voor de
ouders

 

Contact school-thuis

Na het eerste tussenrapport en het cijferrapport halverwege het schooljaar zijn er ouderavonden voor ouders/verzorgers. De uitnodiging voor deze ouderavonden wordt u digitaal toegestuurd, op een bijgevoegd formulier kunt u aangeven met welke docent(en) u wilt spreken. Dat kan de mentor van uw zoon of dochter zijn of een vakdocent.

Als u als ouders tussentijds iets wilt weten of bespreken dan kan er contact worden opgenomen met de mentor of docent van het vak waarover vragen zijn. De contactgegevens van de docenten zijn te vinden op de website en in de schoolgids.

Voor studiekeuzes bestaat de mogelijkheid om contact opnemen met de decaan. De vorderingen en het huiswerk zijn terug te vinden op de website onder Magister. Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben gescheiden ouders er beiden recht op om door school te worden geïnformeerd. Het gros van de informatie wordt digitaal toegestuurd naar de mailadressen die bij de secretariaten zijn opgegeven.

Alleen als uit een rechterlijke beschikking blijkt dat, in het belang van het kind, het recht op informatie beperkt is, zal de school deze informatie weigeren. Gescheiden ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk samen op gesprek te komen op ouderavonden.

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer