Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Wij doen mee aan het GGD-onderzoek naar de gezondheid onder leerlingen van klas 2 en klas 4. Dit onderzoek wordt in de week van 25 september afgenomen.


Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aansport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op alle scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio. 


Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie vanjongeren. Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Op deze manier kunnen we kijken naar ontwikkelingen in de tijd.


Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in week 39, 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar
websites met goede en betrouwbare informatie.


Wat doen we met de resultaten?
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven. Omdat alle GGD’en dit onderzoek op dezelfde manier uitvoeren, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken.

 

Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Op hoegezondiszhz.nl worden de uitkomsten van de gemeentelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 gepubliceerd en zijn resultaten van eerdere keren te vinden. De resultaten van de school worden met de school besproken en alleen met de desbetreffende school gedeeld.

 

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en
tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen. Op de website www.hoegezondiszhz.nl kunt u meer informatie en de privacyverklaring vinden.

 

Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst. 

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 kunt u vinden op www.hoegezondiszhz.nl.

Kijk hier voor meer interessante websites voor jongeren.

Recent

Masterclasses voor groep 8-leerlingen
Leerlingen uit groep 8 met een verwacht vwo-advies zijn van harte welkom bij onze interessante Ma...
Kennismakingactiviteiten groep 7 en 8-leerlingen
Zit je nu in groep 7 of 8? Dan ga je de komende tijd vast ook kennismaken met het middelbaar onde...
Presentaties Informatieavond 2023
Tijdens de informatieavonden voor de verschillende leerjaren zijn er presentaties gegeven, die wi...
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Wij doen mee aan het GGD-onderzoek naar de gezondheid onder leerlingen van klas 2 en klas 4....
Oud-leerlingen gezocht voor studiekeuzeavond
Onze nieuwe decaan op Zoomwijck, mw. Patricia Keijzer, is op zoek naar oud-leerlingen die tijdens...
Jongerenwerkers iedere week actief op school
Jongerenwerkers Frank den Tuinder (l) en Giovanni Breevaart zijn dit schooljaar iedere donderdag ...
Twee ritten van schoolbus vervallen
Connexxion laat weten dat twee ritten van de scholierenlijn van maandag 21 t/m donderdag 31 augus...
Start schooljaar 2023-2024
Maandag 21 augustus start het schooljaar 2023-2024 met een personeelsbijeenkomst op locatie Zoomw...
Fijne vakantie!
De diploma's zijn uitgereikt, de boeken ingeleverd, het personeel heeft elkaar gedag gezegd en ui...
Rooster boeken inleveren en rapporten ophalen
Maandag 3 juli is het moment voor de leerlingen om de schoolboeken in te leveren. Een overzicht v...

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.

Locatie Zoomwijck

Randweg 2
3263 RA Oud-Beijerland
tel. 0186-634343

Locatie Poortwijk

Polderlaan 2
3261 ZA Oud-Beijerland
tel. 0186-634345

Postadres

Postbus 1390
3260 AJ Oud-Beijerland

De school is telefonisch bereikbaar (ma-vr) van 8.30 uur tot 16.30 uur. 
(Ziekmeldingen kunnen eerder worden doorgegeven)

Informatie

Snelmenu