Nieuws

 

Tot 2 september!

De lesboeken zijn ingeleverd, de kluisjes geleegd, de docenten naar huis en de lokalen opgeruimd. Het is tijd voor vakantie! Wij wensen iedereen een goede vakantie toe en zien de leerlingen op maandag 2 september graag weer verschijnen. Op die dag komt ook het lesrooster voor schooljaar 2019-2020 op de site.

 

Voor onze brugklasleerlingen begint op maandag 2 september het introductieprogramma met de jaaropening om 12.00 uur.

Van maandag 2 t/m woensdag 4 september zijn er introductiedagen, donderdag 5 september gaan alle brugklassers in het enige, echte Willem-shirt een dag naar De Efteling. Vrijdag 6 september is de eerste lesdag volgens het rooster van de brugklas.

 

Graag tot na de vakantie!

Schoolkosten 2019-2020

Alle ouders krijgen deze week een mail met een verwijzing naar de kosten voor het schooljaar 2019-2020. De kosten per leerjaar staan ook op deze pagina. Dit overzicht is ter informatie, in de eerste weken na de vakantie wordt de factuur per mail toegestuurd. 

 

Docenten tto en Engels op studiereis

Een groep van dertien docenten van CSG Willem van Oranje verblijft twee weken in Dublin voor een uitgebreid studieprogramma in het kader van Content and Language Integrated Learning (CLIL). Hierbij staat het onderwijzen van andere vakken in het Engels centraal staat.

 

Tien docenten binnen deze groep geven tweetalig onderwijs op De Willem, onder meer in de vakken beeldende vorming, biologie en aardrijkskunde. Drie docenten Engels hebben zich bij de groep gevoegd en volgen hetzelfde studieprogramma. 

 

Het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, ziet toe op de kwaliteit van het tweetalig onderwijs. Docenten kwalitatief op niveau houden is een van de vele eisen om senior tto-school te kunnen zijn.

Diploma-uitreiking: kom op de fiets!

Deze week worden op de mavo, havo en het vwo de diploma's uitgereikt aan onze geslaagde leerlingen. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst verwachten wij veel publiek. De ervaring leert dat dit voor veel autoverkeer zorgt. Echter, de parkeergelegenheid bij beide locaties is daarvoor niet afdoende.

 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk zoveel mogelijk op de fiets te komen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Let op! Bij de mavo is het niet toegestaan de auto te parkeren op het terrein van de Agrimarkt, dit is enkel voorbehouden aan klanten. 

 

De diploma-uitreiking begint alle drie de avonden om 19.30 uur.

Boeken inleveren, rapport ophalen

Maandag 15 juli is het moment om je lesboeken in te leveren. Hieronder vind je de roosters hoe laat je waar moet zijn, zodat het innemen van de boeken en het uitreiken van de rapporten soepel verloopt.

 

Let op! Je kunt jouw lesboeken alleen op 15 juli inleveren. Als je die dag al op vakantie bent of aan het werk, zorg er dan voor dat iemand anders jouw boeken komt inleveren. Vraag het een vriend(in) of familielid. 

Zorg ervoor dat je boekenpakket compleet is. Een ontbrekend boek kun je ook alleen op 15 juli nog inleveren. Als er na die datum nog een boek mist in jouw pakket, krijg je een factuur toegestuurd om de schade te verhalen.

 

Rooster boeken inname Poortwijk

Rooster boeken inname onderbouw Zoomwijck

Rooster boeken inname bovenbouw Zoomwijck