Nieuws

 

Aanmelden voor Tour De Willem op Poortwijk

Je kunt je nu inschrijven voor de Tour De Willem op 8 januari 2021 op locatie Poortwijk.  Na het succes van de tour op locatie Zoomwijck zetten we natuurlijk ook een programma op voor leerlingen met interesse in de mavo. Onder leiding van een gids volg je een route door de school en maak je kennis met de verschillende vakken die je in de brugklas krijgt.

 

Ieder jaar hebben we begin januari de Open Avond op locatie Poortwijk. Vanwege de corona-maatregelen hebben we dit jaar voor een andere opzet gekozen. De Tour De Willem is speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8. Helaas niet voor jullie ouders/verzorgers. We starten al om 15.00 uur met de eerste shift van 1,5 uur waarin we maximaal vijf groepen van 15 kinderen rondleiden. De inschrijving voor deze ronde hebben we stopgezet, omdat deze nu vol zit.

 

De tweede shift is om 16.30 uur en de derde start om 18.00 uur. Op het formulier onderaan dit bericht kun je inschrijven voor een van deze rondes. Overleg dit wel even met je ouders/verzorgers. Zij zijn er dus niet bij, maar we gaan de activiteiten bij de Tour De Willem wel filmen, zodat zij deze nog diezelfde middag kunnen zien. Ook krijg je ons magazine De Willem mee waarin allerlei informatie over onze scholengemeenschap staat.

 

Wat ga je allemaal beleven tijdens de tour? We laten je onder meer het sporten in de sportzalen zien, je maakt kennis met talen als Engels en Frans, duikt het verleden in bij Geschiedenis, volgt proefjes bij Scheikunde en gaat aan de slag in het kunstlokaal. 

Kortom, er is van alles te doen en te zien, zodat jij een beeld krijgt van onze school. Je bent van harte welkom!

 

Meld je nu aan met dit formulier.

 

Wij zijn De Willem! Jij straks ook?

 

Bijles door oud-leerlingen

Onze school is een samenwerking aangegaan met TopTutors, een stichting die bijlessen en studiebegeleiding verzorgt. Deze bijlessen worden in de meeste gevallen gegeven door oud-leerlingen van onze school. Dit heeft als grote voordeel dat zij bekend zijn met de school, met de meeste docenten en met de lesstof die wordt gegeven. Alle studiebegeleiders geven enkel bijles in hun eigen interessegebied.

 

Het is bij TopTutors mogelijk zowel fysiek als online studiebegeleiding te krijgen. Dit geldt voor de bijlessen en voor de studiebegeleiding. Bijlessen van TopTutors kosten € 17,50 euro per uur. De eenmalige bijdrage aan adminstratiekosten is € 15,00 per schooljaar. Er is dus geen sprake van een abonnement of een pakket dat moet worden afgenomen.

 

Elke afdeling van TuopTutors wordt geleid door een 'managing tutor'. Op onze school is dat Dany de Ronde. Leerlingen en/of ouders kunnen bij hem terecht met algemene vragen of verzoeken voor bijlessen of studiebegeleiding.  Dany is oud-leerling van onze school en studeert momenteel Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool.

 

Kijk hier voor meer informatie. Direct aanmelden kan op het online inschrijfformulier, selecteer daar locatie Oud-Beijerland. Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tour De Willem online

Wat een gezelligheid vrijdag op locatie Zoomwijck! Ruim 300 leerlingen namen daar deel aan de Tour De Willem, het alternatief voor de Open Avond. Helaas konden de ouders/verzorgers er niet bij zijn vanwege de corona-maatregelen. Speciaal voor hen hebben Anne en Yke een rondje gemaakt langs een groot aantal activiteiten zodat zij ook een idee krijgen van deze gezellige Tour De Willem. Veel kijkplezier!

 

Tour De Willem online

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Open Dagen bij vervolgstudies

Bericht voor leerlingen in de bovenbouw: verschillende hogescholen en universiteiten houden in deze periode online open dagen voor toekomstig studenten. Op deze pagina worden de open dagen vermeld die bij ons bekend zijn. Daar wordt ook steeds nieuwe informatie aan toegevoegd.

 

Belangrijk! Wil je een (online) open dag volgen of proefstuderen tijdens een normale schooldag? Meld dit dan minimaal een week van tevoren bij de decaan, dat kan persoonlijk of per mail naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veelgestelde vragen m.b.t. corona - FAQ's

Dagelijks bellen of mailen ouders/verzorgers ons met  vragen en opmerkingen over het corona-virus. Hieronder staan de veelgestelde vragen op een rij, mogelijk vindt u daar al het antwoord op uw vraag.

 

Zijn er nog vragen? Stuur deze naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Waarom hoeven klasgenoten van een positief geteste leerling niet in quarantaine?

Er is momenteel sprake van een stijgend aantal infecties bij jongeren en jongvolwassenen. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt echter dat verspreiding van het corona-virus veelal buiten school plaatsvindt, tijdens intensief contact met vrienden/klasgenoten in de vrije tijd. Klasgenoten hoeven daarom niet in quarantaine, maar vrienden/klasgenoten die ook buiten school intensief contact hebben wél. De GGD is de dienst die inventariseert bij welke contacten buiten school quarantaine nodig is.

Is het dragen van een mondkapje op De Willem verplicht?

Het dragen van een mondkapje in onze school is inderdaad verplicht. Deze regel geldt voor iedereen binnen de school, zowel voor leerlingen, personeel als bezoekers. Een mondkapje wordt gedragen bij het binnenkomen van de school, op de gangen en de trappen, in de aula, in de mediatheek en tijdens de leswissel. Zodra iemand zit mag het mondkapje af. Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. We blijven 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen en personeel, ontsmetten steeds de handen en hoesten/niesen in de elleboog. Minister Slob van OCW heeft 1 oktober bekendgemaakt dat voor het voortgezet onderwijs het dringende advies geldt om met ingang van maandag 5 oktober a.s. buiten de les mondkapjes te dragen. Wij hebben dit advies overgenomen, maar voor de verplichting is officieel instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) nodig. De Medezeggenschapsraad heeft nu laten weten dat zij officieel instemmen.

Hoe weet een leerling die thuiszit wat er wordt behandeld in de lessen?

Met alle docenten is de afspraak gemaakt dat zij een planner met het lessenoverzicht in Classroom zetten. De leerling kan deze sheetplanner inzien en weet dan wat er in de les is gedaan of nog aan staat te komen. Als een docent voor korte of langere tijd uitvalt, kan een collega in Classroom makkelijk een les overnemen.

Mag ik online toetsen maken als ik ziek thuis zit of in quarantaine ben?

Een afwezige leerling mag online een toets maken, maar het resultaat wordt niet meegeteld bij de cijfers. Het is immers niet mogelijk om thuis de juiste controle op een goed verloop van de toets uit te voeren. Gelukkig zijn de meeste leerlingen relatief kort afwezig en blijft het aantal gemiste toetsen gering.

Is de internationale georiënteerde stage in coronatijd ook verplicht voor tto-leerlingen in de bovenbouw?

De stageverplichting kan komen te vervallen als reizen vanwege de Corona-pandemie niet verantwoord is; dit wordt nader bepaald door de voorzitter van de examencommissie. (zie ook PTA tto havo en PTA tto vwo onder het kopje ‘Examen en resultaten’)

Waar kan ik vinden of mijn kind naar school mag?

U kunt hiervoor de beslisboom gebruiken van de VO-Raad. Deze vindt u op de homepage van de site onder het kopje 'Beslisboom: wel/niet naar school' of klik op Read More.

Read more

Waarom zijn sommige leerlingen die positief getest zijn al weer zo snel terug op school?

Als een leerling na klachten besluit om zich te laten testen en vervolgens wacht op de uitslag, is er al een behoorlijk aantal dagen van de quarantaineperiode om. Als de leerling de 10de dag 24 uur klachtenvrij is geweest, mag de hij/zij weer naar school. Het is altijd de GGD die de quarantaineperiode bepaalt en aangeeft wanneer de leerling weer naar school mag, niet CSG Willem van Oranje.

Hoe weet ik of er ‘corona-gevallen’ in de klas van mijn zoon/dochter zitten?

De afspraak was dat de GGD u zsm per brief zou informeren over bron- en contactonderzoek. Per 25 september heeft de GGD bepaald dat daar geen tijd meer voor is. Wij zijn aan het onderzoeken of wij als school deze taak op ons kunnen nemen.

Waarom staat de naam van de positief geteste leerling niet in de brief?

Op grond van de AVG/privacy-wet is het niet toegestaan de naam van de positief geteste leerling te vermelden.

Wanneer moet mijn kind in quarantaine?

Als dit nodig is dan wordt u daarover gebeld door de GGD.

Wanneer gaat een school dicht?

In principe is de afspraak dat scholen niet dicht gaan. Alleen bij een hoog percentage besmettingen per klas/leerjaar, die naar elkaar zijn terug te leiden, kan hiertoe worden besloten door de Veiligheidsregio.

Welke maatregelen nemen jullie om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken?

Er wordt gedurende de hele dag extra schoongemaakt. Contactpunten en toiletten krijgen daarbij extra aandacht. Elk lokaal is uitgerust met een desinfectiezuil die is voorzien van desinfectiemiddel dat is goedgekeurd door de RIVM. Er zijn zoveel mogelijk blokuren ingeroosterd, zodat er minder bewegingen op de gangen zijn. De buitenruimte op locatie Zoomwijck is aantrekkelijker gemaakt en voorzien van veel extra zitplaatsen. Zo kunnen de leerlingen de pauze gemakkelijker buiten doorbrengen. Er zijn op beide locaties tijdens de pauzes extra ruimtes beschikbaar om te kunnen eten/drinken.

Hoe zit het eigenlijk met de ventilatie op school?

Op locatie Zoomwijck is elk lokaal uitgerust met een ventilatie-unit. Deze unit zorgt ervoor dat er constant met frisse lucht van buiten wordt geventileerd. Er vindt geen recirculatie van lucht plaats. De luchtkwaliteit wordt constant gemonitord. Deze voldoet aan de eisen die in het bouwbesluit zijn gesteld. Op locatie Poortwijk wordt elk lokaal constant voorzien van verse lucht. De kwaliteit van deze lucht wordt regelmatig gemonitord door het uitvoeren van metingen op CO2, temperatuur en luchtvochtigheid. De kwaliteit van de lucht voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het bouwbesluit.

Kan mijn kind, bij ziek zijn, online de les volgen?

Ja dit is bij bijna alles lessen mogelijk. Alleen bij de praktijkvakken lukt dit uiteraard niet. Een leerling kan zich via de Google Classroom-omgeving heel gemakkelijk aanmelden voor de les. Let wel, de docent geeft deze les ook aan een fysieke klas. Het vereist veel van de docent om twee groepen leerlingen (fysiek en online) te bedienen. De kwaliteit van de online lessen zal dan ook niet altijd optimaal kunnen zijn. We vragen om uw begrip hiervoor.

Mag mijn kind preventief thuisblijven?

Nee. Uw kind is leerplichtig en dient onderwijs te volgen.

Gaan de eindexamens dit jaar door?

Ja, die gaan dit jaar door.

Moet ik mijn kind ziekmelden ook als hij/zij wel online lessen kan volgen?

Ja heel graag.
 

 

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer